Säkerhetskrav för glasräcken

När du monterar ett glasräcke ska kunna lita på att det är säkert och inte behöva vara orolig för att något ska hända.

För oss är säkerhet är viktigare än allt annat. När du väljer räcken från Räckesspecialisten kan du vara säker på att de uppfyller de allra tuffaste kraven.

Här har vi samlat allt du behöver veta om säkra glasräcken

Vad krävs för att ett glasräcke ska vara säkert?

Med ett säkert glasräcke undviker man framför allt två risker. Dels risken för skärskador om glaset skulle gå sönder. Och dels fallskador om räcket är monterat ovanför markplan.

Det är framför allt tre saker som är viktiga:

 • Fästenas kvalitet
 • Typ av glas
 • Räckets design

Vad innebär det? Jo, dels behöver glas och fästen vara dimensionerade för att tåla hårda påfrestningar. Och dels behöver själva räcket ha rätt mått för att undvika risken för fall och andra olyckor.

Vad finns det för regler och riktlinjer?

Boverkets byggregler innehåller bindande föreskrifter för glasräcken. De måste alltid uppfyllas. Exakt vad de innebär förtydligas sen i deras allmänna råd. Där beskriver de bland annat vilka mått och glaskvaliteter man behöver använda för att uppfylla kraven.

Det finns framför allt fyra risker man måste minska:

 • Personskador (generellt)
 • Skärskador
 • Att barn ska kunna klättra eller fastna
 • Fall

De första tre gäller för alla glasräcken. Den sista om altanen eller balkongen är placerad mer än 2 meter upp.

Våra räcken uppfyller självklart samtliga svenska byggnormer och får därför användas i Sverige.

Utöver Boverkets byggregler finns Svenska Balkongföreningens rekommendationer. De anger ännu tydligare exakt vad glasräcken och balkonger bör stå emot för att vara säkra. Därför testar vi på Räckesspecialisten alltid våra räcken så att vi även uppfyller dem. Allt för att du ska kunna lita på ditt räcke.

Sakerhet-img

Du måste alltid använda säkerhetsglas

Oavsett om du har fallhöjd eller om ditt räcke är i markplan (utan risk för fall) måste du använda säkerhetsglas som är härdat och/eller laminerat.

Boverket Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C) 2 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600

Boverkets byggregler 8:353

Om det finns risk för fall (2 meter eller mer)

Om det är 2 meter eller mer ner till marken behöver räcket uppfylla reglerna för fallhöjd. För att göra det måste räcket vara tillräckligt kraftfullt för att klara av att någon ramlar in i det.

Därför behöver du ha ett laminerat säkerhetsglas som klarar kraven för klass 2 enligt SS-EN12600. Det testas i ett förstörande prov där man släpper en tung stöt i en pendel mot glaset för att se om det ger vika.

Alla våra glasräcken uppfyller det kravet med god marginal.

Vad krävs för att räcket ska vara säkert för barn?

Med ett felkonstruerat räcke kan barn riskera att skada sig. Därför måste måtten vara rätt. Dels för att göra det svårt att klättra på räcket och dels för att undvika risken att ett barn kan fastna i gliporna.

 • Räcket ska vara minst 110 cm högt
 • Vertikala glipor får vara högst 10 cm breda
 • Horisontella glipor får inte vara mellan 11 och 23 cm höga
 • Upp till 80 cm höjd får räcket ej medge klättring
 • Glipan mellan golv och räckets underkant får vara max 5 cm
Sakerhet-img

Vad innebär säkerhetsglas?

Säkerhetsglas eller skyddsglas är glas som är utformat för att minimera risken för personskador. Till våra räcken levererar vi alltid kraftfullt dimensionerade säkerhetsglas – för allra högsta säkerhet.

Alla våra glas är härdade och/eller värmeförstärkta för att både minska risken för skador och för att de ska hålla riktigt länge.

Där det finns risk för fall (2 meter fallhöjd eller mer) använder vi alltid laminerat, härdat och värmeförstärkt glas.

Beroende på vilket räcke du väljer finns räcket i olika dimensioner, från 10 mm till 17,52 mm kvadrupel-laminerat glas.

Vad är härdat glas?

Härdat glas är ett personsäkert glas som är 4–5 gånger starkare än vanligt så kallat floatglas. Går ett härdat glas sönder går det i många små bitar, till skillnad från vanligt glas som blir stora skärvor som man kan skära sig på. Härdat glas används till våra glasräcken när de är i markplan.

Vad är värmeförstärkt glas?

Ett värmeförstärkt glas får en större sprickbildning än ett härdat glas. Det ger dels ett styvare glas och dels ger det högre säkerhet om det trots allt skulle gå sönder.

Vad är laminerat glas?

Laminerat glas används till glasräcken, glasväggar, dörrar och fönster där det finns krav på personsäkra glas. Genom att laminera glaset med en speciell säkerhetsfolie i PVB-plast kan man uppfylla de krav som ställs för att det ska skydda mot fall och undvika risken för skärskador om man skulle falla igenom glaset.

Laminerat glas tillverkas genom att två eller flera glas läggs ihop med en eller flera lager av PVB-folie emellan. Glasen värms sedan upp så att folien häftar fast vid glaset. Därefter läggs glasen och folien tillsammans i en autoklav där folien och glasen smälts samman till ett glasklart lamellglas under högt tryck och hög temperatur.

Det är PVB-folien som gör ett laminerat säkerhetsglas segt och svårforcerat. När ett laminerat glas överbelastas spricker det. Men glassplittren sitter fast i plastfolien som håller ihop dem. Det gör att man inte kan tränga igenom glaset och man minimerar risken för skärskador. Lamineringen påverkar inte glasets optiska egenskaper. Däremot skyddar laminerade glas mot UV-strålning – det släpper bara igenom cirka 2 % av strålningen jämfört med cirka 50 % med vanligt så kallat floatglas.

Hur är Räckesspecialistens glasräcken testade?

För oss finns det inget viktigare än säkerhet. Vi vet att våra räcken oftast monteras där såväl barn och vuxna som husdjur vistas.

Vi har därför valt att testa våra räcken på Statens Tekniska Provningsinstitut (RISE) enligt de hårdaste kriterier som Boverket och Svenska Balkongföreningen tagit fram. Det är ett flertal rigorösa tester där produkterna prövas hårt för att se vad de tål. Allt för att du som kund skall kunna vara trygg med ditt räcke.

Läs mer om Balkongföreningens tekniska anvisningar

Är era räcken CE-märkta?

Vi får ibland frågan om våra räcken är CE-Märkta. Många upplever det som en form av trygghetsmärkning.

Tyvärr säger en CE-märkning inte så mycket om glasräcken. Det enda den kontrollerar är att produkten stämmer överens med vad den lovar i form av material och liknande. Men inget om hur räcket väl fungerar när det är monterat på plats, eftersom det ännu inte finns någon så kallad “harmoniserad standard” för hur man ska bedöma räcken.

Därför har vi istället valt att låta ett oberoende testorgan – statens tekniska provningsinstitut (RISE) – utsätta våra räcken för rigorösa tester utifrån Svenska Balkongföreningens hårda rekommendationer. På så sätt vet vi att de klarar vad de faktiskt riskerar att utsättas för – och mer därtill. Allt för att du ska kunna lita på att ditt räcke är säkert.

Vill du läsa mer om just CE-Märkningar kan du kika vidare på Boverkets hemsida.
Boverkets information om CE-Märkning