Köpvillkor

Allt det finstilta för dig som ska köpa glasräcke från oss. Inklusive vad det innebär på ren svenska.

Köpvillkor mellan kund och Räckesspecialisten

Avine AB med organisationsnummer 559096-2147 bedriver e-handel genom www.rackesspecialisten.se (”Räckesspecialisten”). Dessa köpvillkor gäller mellan dig som kund och Avine AB, nedan kallat Räckesspecialisten.

 

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För företag gäller köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års fabriks- och leverantörsgaranti mot tillverkningsfel, men oftast mer. I de fall kund åberopar garantin, men inget garantifel kan konstateras debiteras kunden de kostnader som kan uppstå. Detta gäller även i de fall kunden själv har orsakat skadan i samband med ovarsam hantering, felaktig montering alternativt modifiering av räcket eller glaset. Små repor, märken eller andra mindre defekter i metallen eller trä betraktas som normalt.
 Glas innehåller spänningar som tyvärr kan orsaka sprickor vid ovarsam hantering eller vid hastiga temperaturskiftningar. Vid sådana tillfällen gäller inte garantin. Det kan vid sällsynta fall bli missfärgningar i plastfilmen på lamellglas. Detta går inte heller under garanti. Detta enligt glasbranschföreningens villkor vid reklamation av glas. 
Trä är ett levande material och kan i vissa fall ha kvistar och förändras genom sprickbildningar, koda eller färgskiftningar. För sådana ärenden lämnas ej garanti.

Reklamation

För privatpersoner skall reklamation göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Felaktigt angivna mått är ej grund för reklamation, ej heller skador som uppkommit i samband med montering. Därför är det viktigt att inspektera produkterna vid leverans. Enligt NSAB (Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser) som tillämpas vid transporter så har man 7 dagar på sig att reklamera ”dold fraktskada” (Innebär att man inte ser någon skada på godset eller emballaget vid lossning). Reklamation på skador efter montering räknas ej som giltig reklamation såvida det inte finns dokumenterat och fotat före montering i sitt emballage. Om det vid montering upptäcks att fel mått angivits rekommenderas kund att kontakta Räckesspecialisten för hjälp och förslag till åtgärd. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Givetvis ersätter Räckesspecialisten kund med (rimliga) returfraktkostnader vid reklamation. Konsumentköplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som kund vissa rättigheter, normalt 3 år reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan. Mer information om denna lag kan du finna på Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se/.

För näringsidkare (företag) skall även där reklamationen göras inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Köplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som näringsidkare vissa rättigheter, normalt 2 års reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan.

Vid eventuell tvist så följer Räckesspecialisten Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Toleranser

Vi önskar alltid att kunden skall få en så exakt vara som möjligt och hålla de angivna måtten. Vi reserverar oss dock för toleransnivåer på +/- 3mm i höjd och längdmått på samtliga produkter. Vi följer riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas enligt Svensk Plansglasförening. Mer info inkl nedladdning av uppdaterade dokument finner du på www.svenskplanglas.se/branschriktlinjer/. Varor som håller sig inom dessa riktlinjer kan inte reklameras. Vid uträkningen av totallängden på en sida/sektion kan totallängden komma att justeras. Det justerade måttet anvisas på ritningen och i orderbekräftelsen. Toleransnivån räknas från det eventuellt justerade mått som anges i orderbekräftelsen.

Vid ev reklamation kontakta oss på något av följande sätt:

Tfn: 031-724 95 00
Mailadress: info@rackesspecialisten.se
Adress: RäckesSpecialisten
Von Utfallsgatan 21
415 05 Göteborg

Transportskador och felaktiga leveranser

För din egen skull och för snabbare hantering kontrollera eventuella transportskador vid mottagning av gods. Upptäcker du skador bör detta dokumenteras och anmälas direkt till transportören och anges på fraktsedeln.

Ångerrätt

Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) säger att konsument som huvudregel har ångerrätt (9 §). Dock om distansavtalet avser en vara som specialtillverkats utefter konsumentens instruktioner och önskemål, får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten (5 §). Genom att göra en beställning från Räckesspecialisten och acceptera dessa villkor godkänner konsumenten att ångerrätten ej gäller. Ångerrätt gäller ej företagskunder.
Om du fått felleverans står vi givetvis för att ersätta med rätt leverans samt eventuell transportkostnad för retur. Vid händelse av att något skulle saknas i leveransen eller skulle vara defekt skall Räckesspecialisten komplettera eller ersätta kunden inom 2-6 arbetsdagar från att meddelandet mottagits, eller så fort reservdelen kommit in på lager.

Tfn: 031-724 95 00
Mailadress: info@rackesspecialisten.se
Adress: Räckesspecialisten
Von Utfallsgatan 21
415 05 Göteborg

Personuppgifter

Räckesspecialisten behandlar dina uppgifter i enlighet med EU-riktlinjerna (GDPR). Vår integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dem och vad du har för rättigheter. Du kan läsa dem på www.rackesspecialisten.se/integritetspolicy

Säkra Betalningslösningar

Räckesspecialisten använder endast säkra betalningslösningar och behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Vi använder dem bara i våra kontakter med kunderna och för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dessa. Din adress kommer inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Personuppgifterna skyddas från externt intrång.

 • Vid kreditkortsköp används DIBS som uppfyller kraven för PCI – DSS.
 • Vid fakturabetalning skyddas personuppgifter från externt intrång och enligt GDPR
 • Som kund har du rätt att begära utdrag av registrerade uppgifter.
 • Som kund har du rätt att begära ändring av registrerade uppgifter.
 • Som kund har du rätt att begära att uppgifterna raderas.

Försäljning till minderåriga

Räckesspecialisten ingår endast avtal med myndig person (18 år).

Beställning

Beställningar sker via hemsidan, Epost eller telefon såvida ej annat avtalats. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Räckesspecialisten lider ekonomiskt eller annan skada polisanmäles.
Om det upptäcks att varorna som leverats avviker i mått eller antal från det som angivits skall kund snarast kontakta Räckesspecialisten för avhjälpning. OBS att felaktiga varor ej får modifieras av kund utan Räckesspecialistens godkännande. Om varorna modifieras av kund utan Räckesspecialistens skriftliga godkännande (oftast via epost) anses varan vara godkänd av kunden och kan inte reklameras.

Priser

Alla produktpriser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Frakt ingår vid beställning av komplett räcke över 5 löpmeter, dock utgår fraktavgift vid specialbeställningar, kompletteringsbeställningar och reservdelsbeställningar. Vi förbehåller oss rätten att justera priset på en order i det fall tekniska problem uppstått eller vid allvarliga felberäkningar. Om detta skulle inträffa har kund rätt att omedelbart häva köpet. Vid fakturabetalning är kredittiden 14 dagar. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med femton (15) % plus gällande diskonto från förfallodagen. Priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.  ekonomiskt eller annan skada polisanmäles. Om det upptäcks att varorna som leverats avviker i mått eller antal från det som angivits skall kund snarast kontakta Räckesspecialisten för avhjälpning. OBS att felaktiga varor ej får modifieras av kund utan Räckesspecialistens godkännande. Om varorna modifieras av kund utan Räckesspecialistens skriftliga godkännande (oftast via epost) anses varan vara godkänd av kunden och kan inte reklameras.

Leveranstider

Normalt skickas alla beställningar vardagar inom 48 timmar från att kund har bekräftat sin order. Se rubriken leverans på kundtjänstfliken för att se om det finns eventuella störningar eller undantag. Informationen under rubriken leverans är alltid uppdaterad och gäller vid köpetillfället även om det i köpevillkoren eller på annat ställe på hemsidan eller offert finns angivet en kortare leveranstid. Om det under leverans finns angivet en längre leveranstid kan kund ej åberopa leveransförsening om leveransen sker inom den angivna tiden.
Leveranstiden är vanligtvis 1-6 arbetsdagar från att den skickas från vårt lager för lagerförda varor. Denna leveranstid gäller städer söder om Sundsvall. Postorter norr om Sundsvall tar oftast en arbetsdag extra. Öar samt glesbygd tar oftast 2 arbetsdagar extra. På hemsidan framgår det om varan finns i lager. Om Räckesspecialisten upptäcker felaktigt lagersaldo eller annan anledning som resulterar i försenad leverans kontaktas kund och har rätt att kostnadsfritt häva köpet. Även i de fall Räckesspecialisten ej har upptäckt leveransförsening har du som kund rätt att kostnadsfritt häva köpet vid överskriden leveranstid.
Vi använder oss av fraktbolag och kan därför ej garantera exakt leveranstid. Om leveransdag är av yttersta vikt rekommenderas kund att beställa varor i god tid. Räckesspecialisten frånskriver sig allt ansvar för eventuellt uppkomna kostnader på grund av försenad leverans. t.ex. kostnader för hantverkare som planerat montering eller liknande. Boka aldrig hantverkare, kranbil, bärhjälp etc innan allt gods är mottaget och kontrollerat mot eventuella skador eller felleveranser. Kostnader som uppstår för ovanstående ersätts ej!

Leveranser

Leverans sker på till gemensamt bestämd plats med en av Räckesspecialisten vald speditör, och debiteras enligt gällande prislista. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Räckesspecialisten vid beställningstillfället är korrekt. Det är också köparens ansvar att, efter det att Räckesspecialisten effektuerat ordern, följa upp leveransen hos speditören samt tillse att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet. Risken för varan övergår på kunden efter mottagandet. Leverans görs fram till närmaste plats från leveransadressen dit man kan ta sig med lastbil och palllyft. Varorna bärs aldrig in utan lämnas på yta som är tillgänglig för lastbilens palldragare. Undersök alltid om förpackningen har synliga skador tillsammans med transportören som skall notera detta på fraktsedeln.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som har börjat tillverkas/ modifieras inte kan förändras. Måttbeställda räcken som redan är tillverkade specifikt för kund kan ej ändras utan prispåslag.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker då ordern skickats till lagret för hantering. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken tillverkats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt varan från fabriken och den börjat tillverkas. De delar som i och med den måttbeställda tillverkningen redan är färdiga måste alltid betalas av kund även om varan ännu inte hunnit lämna leverantören. Ej uthämtat paket räknas ej som avbeställning. Vid ej uthämtat paket får kund stå för samtliga fraktkostnader.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Räckesspecialisten kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Företaget

Räckesspecialisten är en del av Avine AB, organisationsnr: 559096-2147.  Adressen är Von Utfallsgatan 21, 415 05 Göteborg. Tfn: 031-724 95 00, Vi innehar F-skattebevis.

Copyright

Innehållet på www.rackesspecialisten.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt (§ 49 URL). Denna paragraf innebär kortfattat ett förbud mot att kopiera hela eller delar av vår webbplats och göra detta tillgängligt för allmänheten. Uppsåtlighet eller grov oaktsamhet beträffande dessa rättigheter kan leda till böter eller fängelse upp till två  år.Upphovsrätt – Copyright Avine AB – All rights reserved.

Tvist

Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Räckesspecialistens sida, som gör att Räckesspecialisten ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Räckesspecialisten befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Betyder ungefär

Vilka ingår du avtal med?

Vårt företag heter Avine AB men vi kallar oss Räckesspecialisten då vi har vår hemsida på www.rackesspecialisten.se

Vem och när köpvillkoren gäller

 • Köpvillkoren gäller så vida inte lagboken säger nått annat.
 • För företag gäller köplagen med undantag ifall annat är avtalat.

Våra garantier

 • Allt vi säljer har minst 1 års garanti.
 • Det är upp dig att påvisa om något är ett garantifel.
 • Vissa defekter går ej under garanti
 • Här finns lite klausuler där vi avskriver oss vissa ansvar.

Om du vill reklamera

 • Vi hjälper dig så gott vi kan oavsett vems fel det är.
 • Vänta inte med att reklamera.
 • Dokumentera direkt.
 • Montera inte något du vill reklamera.
 • Om möjligt låt varor ligga kvar i sitt emballage.
 • Vi är inte ansvariga om du gjort fel.

Fel som tolereras

 • Vissa saker som kan upplevas som fel är inom toleranserna och kan ej reklameras. För dig som vill veta allt finns information och länkar för kvällsläsningen.
 • Kontakta oss för reklamation

Transportskador och felaktiga leveranser

 • Kontrollera eventuella transportskador innan transportören har åkt.
 • Ta bilder direkt. reklamation

Ingen Ångerrätt

 • Eftersom vi säljer specialanpassade varor gäller inte ångerrätten
 • Har vi skickat fel grejer till dig så ser vi till att skicka rätt grejer
 • Kontaktinformation igen

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Säkra Betalningslösningar

 • Vi följer säkerhetsbestämmelserna.

Är du under 18 år?

 • Är du under 18 får du tyvärr inte köpa av oss.

Beställning vem/hur

 • Här står hur du skall beställa och vem som får beställa.
 • Kontakta oss om det blivit fel.

Priser

 • Priser står inklusive moms.
 • Frakt ingår om du beställer 5 meter av våra räcken i standardutförande.
 • Om vi råkat ge dig fel pris och vi ändrar det så har du rätt att häva köpet.

Leveranstider & Förseningar

 • Vi brukar vara jättesnabba
 • Beroende på vart du bor kan det ta olika lång tid
 • Kostnader som uppstår på grund av förseningar ansvarar vi inte för.

Leveranser

 • Vi kan aldrig garantera någon leveranstid.
 • Förlängda leveranstider är aldrig grund för kompensation!
 • Transporören försöker leverera så nära denne kan med lastbil.
 • Kolla så att inget är trasigt vid leverans, prata isf med transportören.

Vill du ändra nått i din order?

 • Det går att göra fram tills vi har skickat din order till lagret för hantering.
 • Du kan inte ändra något när det redan har producerats.

Avbeställning

 • Du kan avbeställa fram tills att vi skickat din order till lagret för hantering. Efter detta måste du betala för ordern vare sig du ångrat dig eller inte.

Lite klausuler / Information

 • Här avskriver vi ansvar för ifall vi skrivit fel nånstans mm.

Företagsinfo

 • Adress och annan företagsinfo.

Copyright – Kopieringskydd

 • Man får inte kopiera grejer på vår hemsida för det är olagligt.

Tvist

 • Skulle det vara så att något allvarligt händer och vi inte kan bli sams så får vi låta domstolen hjälpa oss. Detta tror vi givetvis inte skall behöva hända. Twist är även form av dans och förhoppningsvis behöver varken du eller vi bry oss om någon annan betydelse.

Katastrofartade omständigheter

 • Vi är befriade från ansvar om ”sånt” händer.